نجات از چاقی

سامانه تخصصی جراحی های چاقی

دکتر مسعود عرفانیان

بیماران پس از دریافت برگ بستری عمل می‌بایست در صبح روز مشخص شده در بیمارستان مهر اهواز حاضر شده تا پس از انجام امور لازم ، پذیرش انجام شود.بیمار لازم است در شب پیش از عمل یک شام سبک میل کرده و صبح روز عمل قبل از مراجعه به بیمارستان یک لیوان چای شیرین و یا شربت میل نموده و بطور کامل از مصرف هرگونه غذای جامد خودداری نماید. همچنین تا پیش از مراجعه به بیمارستان مصرف آب نیز مشکلی نخواهد داشت.دوستان گرامی توجه داشته باشند کلیه موارد ارائه شده تنها در جهت راهنمایی بوده و سامانه نجات از چاقی هیچگونه اطلاع و نقشی در زمان پذیرش بیمار، ساعت انجام عمل، جلو انداختن نوبت بیمار جهت انجام عمل، امور مربوط به بستری، رضایتنامه عمل و … نداشته و این موارد فقط توسط پرسنل محترم بیمارستان مهر انجام می‌گردد.

خوزستان، اهواز، کیانپارس ، خیابان کوثر ، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهر اهواز 

تلفن:۰۶۱۳۳۳۳۹۴۸۰  وبسایت: www.mehr-ahw.com