جهت کسب اطلاع کامل از شرایط دریافت نوبت حضوری مطب  اینجا کلیک کنید