۱-نوبت های صادر شده عمل قطعی بوده و امکان تغییر آنها از طریق سامانه وجود ندارد.

 

۲-دریافت نوبت عمل از طریق سامانه تنها یکبار صورت گرفته و در صورت لغو و نیز جهت تغییر تاریخ عمل صادر شده عمل از جانب بیمار صدور نوبت جدید منوط به مراجعه حضوری شخص به مطب و یا صدور پرونده جدید می‎‎باشد.

 

۳-جهت صدور نوبت عمل ارسال نتایج آزمایشات بصورت کامل و یکجا الزامیست در صورت ارسال ناقص نتایج ازمایشات و عدم صدور نوبت عمل, سامانه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 

۴-چنانچه به هر نحو امکان انجام عمل شما در روز اعلام شده مهیا نشد, جهت لغو نوبت عمل حتماً حداکثر سه روز پیش از تاریخ عمل کلمه “لغوعمل” (بدون‎‎ فاصله یا حروف اضافی) را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۳۴۹۷۱  ارسال نمایید.

 

۵-صدور نوبتهای عمل فقط توسط جناب دکتر عرفانیان انجام شده و سامانه نجات از چاقی هیچگونه اختیاری در خصوص تغییر و یا جابجایی نوبت عملها ندارد.

 

۶-صدور نوبت و تاریخ عمل همچنین ترتیب لیست بیماران فقط و فقط توسط جناب دکتر عرفانیان و پیرو یک سری شرایط خاص مانند شیفت تیم بیهوشی بیمارستان, روزهای مشخص جهت انجام عملهای چاقی/زیبایی, استفاده از اتاقهای عمل بیمارستان, شرایط وزنی و جسمی بیماران و … مشخص میشود.با توجه به موارد اشاره شده نوبت و روز اعلام شده عمل قطعی بوده و قابل تغییر نمیباشد.سامانه نجات از چاقی هیچگونه اختیاری در خصوص تغییر تاریخ عمل همچنین جلو یا عقب انداختن لیست بیماران, تغییر نوع یا تایپ عمل همچنین دریافت تخفیفات مالی نداشته و پس از صدور نوبت عمل تنها بعنوان مرحله پایانی نوبت حضوری مطب (با توجه به روز مشخص شده توسط شخص) صادر و به متقاضی اعلام میگردد. چنانچه متقاضی بهر نحو و با داشتن دلایل شخصی خود نیاز به ثبت تاریخ عمل در بازه زمانی خاصی را داشته باشد,نهایتاً میتواند نوبت حضوری خود را به مطب چند هفته زودتر در نظر گرفته و در این خصوص توضیحات خود را به جناب دکتر عرفانیان در مطب ارائه نماید. چنانچه امکان تغییر تاریخ عمل مهیا باشد این امر (همچنین دیگر امور اعلام شده) فقط و فقط و فقط در مطب و توسط شخص جناب دکتر انجام خواهد شد.توجه داشته باشید این توضیح به نشانه امکان قطعی تغییر نوبت عمل نمیباشد و فقط جهت اطلاع عزیزان از شرایط اعلام میگردد.زیرا چنانچه انجام عمل در تاریخ مد نظر بیمار از نظر تمامی موارد بیمارستانی نیز بلامانع باشد در نهایت نوبت این روز باید با بیمار دیگری تعویض گردد و عدم موافقت آن شخص در خصوص تغییر نوبت از پیش تعیین شده خویش هم ممکن است موجب عدم صدور نوبت عمل در تاریخ مشخص گردد. در آخر و با توجه به توضیحات کامل ارائه شده تلاش نمایید برنامه زمانی خود را با تاریخ اعلام شده هماهنگ نمایید.

 

۷-تعیین نوع عمل به انتخاب بیمار نبوده و  فقط توسط جناب دکتر عرفانیان و پیرو پرونده پزشکی و آزمایشات متقاضی می باشد.چنانچه پس از تعیین نوع و ثبت نوبت عمل متقاضی هرگونه ابهام و سوالی در این خصوص داشته باشد میتواند در ویزیت حضوری مطب کلیه موارد خود را مطرح نماید.

 

۸-جهت کسب اطلاع دقیق در خصوص لیست آزمایشات تخصصی همچنین دریافت نمونه آزمایشات روی دکمه آبی رنگ زیر کلیک نمایید.